Släpp det bara. Vi löser skötseln av din fastighet.

Din totala lösning i Sälenfjällen! Vi hjälper dig mer än gärna med allt från enkla till komplicerade uppgifter inom fastighetsskötsel, både invändigt och utvändigt. Som utbildade och byggnadsanslutna proffs följer vi branschens alla regler för att erbjuda dig bästa möjliga service. Vi samarbetar med experter inom olika områden, såsom byggtekniker, elektriker och VVS-konsulter.

Boka fastighetsskötsel

Vad innebär fastighetsskötsel?

 • Tillsyn av fastigheter
 • Komplett VVS-service
 • Komplett elektrikerservice
 • Reparationer
 • Gräsklippning
 • Beskärning av träd
 • Snöröjning
 • Möbelmontering
 • Bortforsling av material
 • Installation och underhåll av vitvaror
 • Installation och underhåll av värmepump
 • Avloppsrensning
 • Takskottning
 • Slyröjning
 • Tillsyn och underhåll av pool 
 • Säker nyckelförvaring 
 • Kontroll av värme, kyl, frys och vatten

Proaktiv underhållsplan

För att säkerställa att fastighetsskötseln går smidigt och effektivt, genomförs alltid en omfattande underhållsplan. Syftet med detta är att identifiera eventuella dolda fel, förbättra fastighetens skick samt minimera risken för oväntade kostnader och avbrott i verksamheten. Denna proaktiva strategi hjälper dig att få en förstklassig service och bevara fastighetens värde på lång sikt.

Slutligen kommer underhållsplanen att inkludera en tidsplan för regelbundna kontroller och underhållsåtgärder. Detta innebär att Tangen Sälen kommer att övervaka fastighetens skick och genomföra förebyggande underhåll för att minimera risken för framtida problem. Kontakta oss för att boka!

En samlad superstyrka

Dessa specialister kommer att utföra noggranna inspektioner av fastigheten och hjälper till att, utifrån handlingsplanen, åtgärda eventuella problem.

Tomas Martinsson
Sälen VVS-Teknik AB

https://salenvvs.se/

Rickard Ekberg
Re VVS AB

Patrik Assarsson
Västerdala VVS AB

https://rörmokaresälen.se/

Per Svensson
Elektriker, Fastighetsteknik AB

Jörgen Nilsson
Fastighetsskötsel, Nais AB

En omfattande portfölj av tjänster

VVS i Sälen

VVS, vilket står för värme, ventilation och sanitet, är en grundläggande och viktig aspekt av fastighetsskötseln. Ett välfungerande VVS-system bidrar till en god inomhusmiljö och är avgörande för komfort, hälsa och säkerhet för dem som bor eller arbetar i en fastighet.

Vi erbjuder en omfattande portfölj av tjänster inom inköp, installation och service för olika områden. Inom VVS omfattar våra tjänster bland annat värmepumpar, duschar, toaletter, handfat, diskbänkar, golvvärme och ventilationssystem. På elområdet inkluderar vårt erbjudande belysningslösningar både inomhus och utomhus, eluttag, laddstolpar för elfordon, motorvärmare, bastuaggregat, kyl- och frysenheter samt vinkyler. Vi utför även avloppsrensning vilket bör ske på sensommar/höst inför säsong för att förebygga akuta problem under högsäsong.

Är er fastighet elsäker?

Elektriker i Sälen

För att säkerställa att fastighetsskötseln går smidigt och effektivt, genomförs alltid en omfattande underhållsplan. Syftet med detta är att identifiera eventuella dolda fel, förbättra fastighetens skick samt minimera risken för oväntade kostnader och avbrott i verksamheten. Denna proaktiva strategi hjälper dig att få en förstklassig service och bevara fastighetens värde på lång sikt.

En annan viktig aspekt att överväga är anläggningens ålder. Om anläggningen är gammal kan det vara dags att se över elsäkerheten för att minimera risken för olyckor. Detta kan innebära att kontrollera om jordfelsbrytare är installerade och överväga om det finns ett behov av en laddbox för elfordon.

Slutligen kommer underhållsplanen att inkludera en tidsplan för regelbundna kontroller och underhållsåtgärder. Detta innebär att Tangen Sälen kommer att övervaka fastighetens skick och genomföra förebyggande underhåll för att minimera risken för framtida problem. Med denna tidsplan kommer även övervakning av elsäkerheten och eventuella uppgraderingar att prioriteras, vilket ytterligare bidrar till en säker och välskött fastighet.

Komplett partner för dig som är fastighetsägare

Vi erbjuder kontinuerlig tillsyn av värme, vatten, kyl, frys, låsta dörrar och fönster, samt byggnation och underhåll av altaner. Vi tar även hand om snöskottning och snöröjning, takskottning, slyröjning, gräsklippning, beskärning och fällning av träd, möbelmontering och bortforsling av material.

Utöver detta erbjuder vi även tjänster såsom inköp, installation, service och underhåll av spabad och pooler, samt renovering, tillbyggnad och ombyggnation av fastigheter. För att säkerställa trygghet för våra kunder erbjuder vi även säker nyckelförvaring.

Säker nyckelförvaring

När ni bokar tjänster via oss ingår säker nyckelförvaring helt utan extra kostnad. Har du en extranyckel kan du lämna den till oss, så förvarar vi den med högsta säkerhet. Detta underlättar både för oss och er när vi behöver använda oss av en nyckel för att komma in i ert hem.